Warmondplein 2 4273 EC Hank e-mail: bestuur@ovhank.nl Tel. 0162 402 336
voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
Kerkstraat 4 4273 CB Hank e-mail: penningmeester@ovhank.nl Tel.0162 402 493
Vissershang 2 4273 PE Hank e-mail: Tel. 0162 402 450
Postbus 70 4273 ZH Hank Tel. 0162 403 453
Andre Heijmans
Ton van der Pluijm
Franska Weterings
Patrick Schalken
Toponymie Het dorp werd aanvankelijk  Maria- polder genoemd. Over de betekenis  van   de naam   Hank   is   veel   gefan- taseerd.  Soldaten   zijn   hier   blijven   "hangen"   en   de  vissers hadden hier hun netten  "hangen".    Waar- schijnlijk     is     de     naam  echter    afgeleid    van    "hang"    of    "hank",  dat  de   betekenis      heeft      van      een  doodlopende      kil      of  kreek   in    de  buitengronden langs grote rivieren.  Natuur en Landschap Ten   westen   van   Hank   ligt   de   Bleeke     Kil      en   begint      de      Biesbosch.      Hier      ligt           het   recreatiegebied   Kurenpolder,   ten     westen         daarvan         ligt         het         einde   20e        eeuw   aangelegde   natuur-   &   recreatie- gebied    Aakvlaai,    op    het    gebied    van      een      voormalige            polder.      Daar   weer                 ten      westen   van   begint      de      eigenlijke     Biesbosch. Ten   zuiden   van   Hank   ligt   de   Bergsche  Maas,      waaroverheen      de      Brug      bij  Keizersveer   ligt,   die   de   verbinding vormt met Raamsdonksveer. Verder   ligt   Hank   te   midden   van   polders,  deels   in   de   17e   eeuw   aangelegd,   toen  land    werd    teruggewonnen    dat    tijdens  de Sint-Elisabethsvloed was overspoeld.
Hank         is         ontstaan         als         nederzetting        aan         de         dijk      van            de            Zuid-Hollandse           Polder                (later                Nieuwe        Dussense          Polder),         die         in         de         17e         eeuw         tussen     Werkendam            en            Dussen            werd          aangelegd         om      het            gebied            opnieuw           te            kunnen            inpolderen.      Samen         met        Nieuwendijk         behoort         Hank         tot         de     jongste    dorpen    in    het    Land    van    Altena. De            parochie            van            Hank            werd          opgericht         in         1863      als         de         parochie        Mariapolder.         Voordien         hoorde      Hank        bij         de         parochie         Dussen.         In         1896        kwam        er            een            klooster            van            de          Zusters         van         Liefde.         De      hervormde        gemeente         werd         in         1903         van         die      van Dussen   afgesplitst.   Hank         werd         in         1944        door         oorlogshandelingen      grotendeels           verwoest.            Bij            de            wederopbouw      werd        Hank         niet         meer         als         dijkdorp,         maar        als      een         woonkern         herbouwd.         Het        dorp            had            ook        te    lijden    onder    de watersnood   van   1953.   Via         een         kreek,        de         Bleeke         Kil,         bestond         destijds      nog        een         verbinding         met         de         Biesbosch         en        de      Bergsche            Maas.            Veel            van            de           inwoners            van      Hank         waren         daarom        vissers,         ofwel         ze         sneden      riet            en           hakten            griend            in            de            Biesbosch.           Ten      gevolge               van               de               Deltawerken              verloor               de      Hankse               haven               haar              verbinding               met               de      Biesbosch.         De        huidige         haven         van         Hank         ligt         op      een              andere               locatie               en               heeft               een              meer                recreatief        karakter.        Van                                                  Heeraartswaarde                     zijn                     overblijfselen     gevonden            in            de            vorm            van          fundamenten         die      op         2         meter         diepte        lagen.               Vermoedelijk               zijn               de       overblijfselen               van               de               ruïnes               der              stenen                gebouwen        indertijd        als steengroeve gebruikt.
Hank   is   een   dorp   in   Het   Land   van   Altena.   In  1188  werd      dit  gebied      in- gepolderd  en  ontstond   er   een   dorpje,   Heeraartswaarde of Herradeskerke   genaamd.   Het   maakte   deel   uit  van   de   Grote   Waard.   Een   eeuw   later   was   er   al  sprake      van      een      kerkje.      Door      de      Sint- Elisabethsvloed    van    1421    werd    het    dorpje  verzwolgen. 
Het bestuur van OV Hank
Welkom in Hank
Hank is een dorp in de Nederlandse gemeente Werkendam. Het telt ongeveer 3700 inwoners, en ligt aan de rand van de Biesbosch. Hank ligt tussen Gorinchem en Breda aan de A27. 
correspondentieadres : OV Hank - ‘t Staakske 16 - 4273 XW - Hank