Hank is een dorp in de Nederlandse gemeente Werkendam. Het telt ongeveer 3700 inwoners, en ligt aan de rand van de Biesbosch. Hank ligt tussen Gorinchem en Breda aan de A27.  
       SECRETARIS       t Staakske 16 4273 XW Hank e-mail: secretaris@ovhank.nl Tel. 0162 402 776
        Erica van Dalen
PENNINGMEESTER     Kerkstraat 4 4273 CB Hank e-mail: penningmeester@ovhank.nl Tel.0162 402 493
       Ton van der Pluijm
Toponymie Het     dorp     werd     aanvankelijk     Maria- polder genoemd. Over de betekenis van   de   naam   Hank   is   veel   gefantaseerd. Soldaten   zijn   hier   blijven   "hangen"   en   de vissers       hadden       hier       hun       netten "hangen".     Waarschijnlijk     is     de     naam echter    afgeleid    van    "hang"    of    "hank", dat      de      betekenis      heeft      van      een doodlopende      kil      of      kreek      in      de buitengronden langs grote rivieren. Natuur en landschap Ten   westen   van   Hank   ligt   de   Bleeke   Kil en    begint    de    Biesbosch.    Hier    ligt    het recreatiegebied         Kurenpolder.         Ten westen   daarvan   ligt   het   einde   20e   eeuw aangelegde   natuur-   en   recreatiegebied Aakvlaai,      op      het      gebied      van      een voormalige      polder.      Daar      weer      ten westen       van       begint       de       eigenlijke Biesbosch. Ten   zuiden   van   Hank   ligt   de   Bergsche Maas,      waaroverheen      de      Brug      bij Keizersveer   ligt,   die   de   verbinding   vormt met Raamsdonksveer. Verder   ligt   Hank   te   midden   van   polders, deels   in   de   17e   eeuw   aangelegd,   toen land    werd    teruggewonnen    dat    tijdens de Sint-Elisabethsvloed was overspoeld.
Geschiedenis Hank Hank   is   een   dorp   in   Het   Land   van   Altena.   In 1188      werd      dit      gebied      ingepolderd      en ontstond   er   een   dorpje,   Heeraartswaarde   of Herradeskerke   genaamd.   Het   maakte   deel   uit van   de   Grote   Waard.   Een   eeuw   later   was   er   al sprake      van      een      kerkje.      Door      de      Sint- Elisabethsvloed    van    1421    werd    het    dorpje verzwolgen. Hank   is   ontstaan   als   nederzetting   aan   de   dijk van    de    Zuid-Hollandse    Polder    (later    Nieuwe Dussense   Polder),   die   in   de   17e   eeuw   tussen Werkendam   en   Dussen   werd   aangelegd   om het    gebied    opnieuw    te    kunnen    inpolderen. Samen   met   Nieuwendijk   behoort   Hank   tot   de jongste dorpen in het Land van Altena. De   parochie   van   Hank   werd   opgericht   in   1863 als   de   parochie   Mariapolder.   Voordien   hoorde Hank   bij   de   parochie   Dussen.   In   1896   kwam er   een   klooster   van   de   Zusters   van   Liefde.   De hervormde   gemeente   werd   in   1903   van   die van Dussen afgesplitst. Hank   werd   in   1944   door   oorlogshandelingen grotendeels    verwoest.    Bij    de    wederopbouw werd   Hank   niet   meer   als   dijkdorp,   maar   als een   woonkern   herbouwd.   Het   dorp   had   ook te lijden onder de watersnood van 1953. Via   een   kreek,   de   Bleeke   Kil,   bestond   destijds nog   een   verbinding   met   de   Biesbosch   en   de Bergsche    Maas.    Veel    van    de    inwoners    van Hank   waren   daarom   vissers,   ofwel   ze   sneden riet    en    hakten    griend    in    de    Biesbosch.    Ten gevolge     van     de     Deltawerken     verloor     de Hankse     haven     haar     verbinding     met     de Biesbosch.   De   huidige   haven   van   Hank   ligt   op een     andere     locatie     en     heeft     een     meer recreatief karakter. Van       Heeraartswaarde       zijn       overblijfselen gevonden   in   de   vorm   van   fundamenten   die op   2   meter   diepte   lagen.   Vermoedelijk   zijn   de overblijfselen     van     de     ruïnes     der     stenen gebouwen indertijd als steengroeve gebruikt.
       VOORZITTER       Warmondplein 2 4273 EC Hank e-mail: bestuur@ovhank.nl Tel. 0162 402 336
       Andre Heijmans
correspondentieadres : OV Hank - ‘t Staakske 16 - 4273 XW - Hank
Agenda
Het Bestuur
Uitslag Moederdag Actie 2017 A. de Bruin | Groot Zuideveld 47 | Dussen Franke | van Axelestraat 35 | Dussen Ellie Oldenburg | Riethaakstraat 11 | Hank M. de Been | St. Ignatiusstraat 9 | Hank T.E. van Achterberg-Groeneveld | K. napoleonweg 14 | Hank Carry v.d. Bosch | Kloosterhof 15 | Hank G.N. Singorgo | Mariapolder 53B | Hank Yvonne van Avendonk | Meerkoetpad 10 | Hank T.A. Hamstra | Karekietstraat 30 | Hank Mevrouw Heijmans | Pastoor Lipsplantsoen 21 | Hank Iedereen van harte Gefeliciteerd met jullie prijs !
Welkom in Hank
      BESTUURSLID       Postbus 70 4273 ZH Hank Tel. 0162 403 453
       Patrick Schalken